Asbestemming

Na een crematie kunt u verschillende bestemmingen aan de as geven. Een gedenkplek, waar nabestaanden, familie en vrienden naar toe kunnen (blijven) gaan kan altijd, op verschillende manieren. Wij begrijpen dat een keuze niet zomaar gemaakt is. Na de crematie hebt u sowieso een maand de gelegenheid om een goede beslissing te nemen; de wet schrijft voor dat as van een overledene pas een maand ná de crematie vrijgegeven mag worden. U kunt na deze periode invulling geven aan de bestemming. We lichten u graag voor over de vele mogelijkheden.

Leest u hierna over de vele mogelijkheden of vraag onze speciale brochure over asbestemming aan.